Biopuhasti Green Flow

Kompaktne biopuhasti 1 kuni 6 liikmelisele majapidamisele.
Nõutud väli.

Green Flowga toimub reovee puhastamine kolmes etapis.

Esimene etapp on reovee puhastamine septikus, orgaanilise aine lagundamine aneroobsete mikroorganismide poolt. Seda etappi nimetatakse tihti ka eelpuhastuseks. Septikus osakesed sedimenteeruvad .e. settivad ja floteeruvad .e. tõusevad pinnale ning toimub sademefermenteerumine.

Teine etapp on reovee puhastamine bioloogilises reaktoris, kus hapnikuprotsesside käigus eemaldatakse orgaaniline reostus. Reaktori põhiosas on spetsiaalse kujuga elemendid (bakterikandjad), millele tekib nnt. bioloogiline kile. Bioloogilises kiles olevad mikroorganismid lagundavad reovees sisalduvaid orgaanilisi aineid.

Kolmas ja viimane etapp on sedimenteerimne/setitamine ehk liigmuda eraldamine. See toimub perioodiliselt järelsetitist septikusse.

Reoveepuhastis puhastatud reovee võib juhtida: imbkaevu, imbsüsteemi, pinnasfiltrisse
eesvoolu (kraav, jõgi, järv) jne.

Reoveepuhasti komplekt koosneb:
         
 Septikust

  •   Bioreaktorist mis on varustatud mikromullaeraatori ja bakterikandjaga

  •   Juhtkilp koos puhuriga

  •   Järelsetiti mis on varustatud õhktõstukiga