Luugikomplekt HD 40 T

Nõutud väli.
Nõutud väli.
HD – Heavy Duty tooted, mis on sobilikud suure koormusega, nagu Tallinna linna A1, B2, C3
klassiga teedele ja tänavatele ning vastavad EN124 nõuetele

Peamised omadused:
• Tooraine: raam EN GJL 200 (liblegrafiit- ehk hallmalm) ja luuk EN GJS-500/7 (keragrafiitmalm)
• Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
• Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
• Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus