Põkk-keevis kaelus, pikk

Põkk-keevis kaelus, pikk
Nõutud väli.
Nõutud väli.
Kaelus survetorude ühendamiseks äärikliitega Austria tootjalt AGRU. Kaelus on võimalik ühendada survetoruga elekterkeevis liitmiku või põkk-keevituse meetodil.