Proovivõtukaev

Nõutud väli.

Proovivõtukaevud tagavad kanalisatsioonitrassidest veeproovide võtmise. Proovivõtukaevud paigaldatakse õlipüüdurite, rasvapüüdurite vms. puhastus- seadmete järele.
Kaevus asub pöördklapp, mille sulgemisega tõkestatakse avariiolukorras lubamatute näitajatega reovee sattumine üldkanalisatsiooni või suublasse.