PVC NAL Coex SN4 muhvtoru

Kihiline PVC NAL isevoolne reoveekanalisatsiooni muhvtoru vastavalt standardile EN13476-2.
Nõutud väli.
Nõutud väli.
PVC NAL Coex SN4 torusid kasutatakse isevoolsete reoveekanalisatsiooni torustike rajamiseks.

Kasutusala: isevoolne reoveekanalisatsioon
Toru pikkus: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 6 m
Toru läbimõõt: De110 mm - 200 mm
Surveklass (tihend): 0,5 bar
Standard: EN13476-2
Ringjäikusklass: SN4