PVC NAL Coex SN8 muhvtoru

Kihiline PVC NAL isevoolne reoveekanalisatsiooni muhvtoru vastavalt standardile EN13476-2.
Nõutud väli.
Nõutud väli.
PVC NAL Coex SN8 torusid kasutatakse isevoolsete reoveekanalisatsiooni torustike rajamiseks.

Kasutusala: isevoolne reoveekanalisatsioon
Toru pikkus: 2 m, 3 m, 6 m
Toru läbimõõt: De110 mm - 200 mm
Surveklass (tihend): 0,5 bar
Standard: EN13476-2
Ringjäikusklass: SN8.