Tuletõrjevee mahuti(malmluugiga)

Nõutud väli.
Tuletõrjevee mahuteid kasutatakse tuletõrjevee hoiukohtadena. Tuletõrjevee mahutite puhul on oluline märkida, et nende suurus peab vastama päästeameti poolt esitatud nõuetele.
Mahutid valmistatakse tugevdatud klaasplastist (GRP) ja on vastupidavad ning korrosioonikindlad.
Tuletõrjeveemahutid paigaldatakse kohtadesse, kus ei ole teisi veevõtu võimalusi. Mahutid paigaldatakse maa alla. Mõnikord paigaldatakse samasse kohta mitu tuletõrjeveemahutit.
Kui mahutid paiknevad ebamugavas kohas, näiteks sõiduteest kaugemal, ja neist ei ole võimalik vett otse võtta, siis on vaja paigaldada ka kuivhüdrant.