PVC NAL Compact SN8 muhvtoru

Täisseinaline PVC NAL isevoolne reoveekanalisatsiooni muhvtoru vastavalt standardile EN 1401.
Nõutud väli.
Nõutud väli.
PVC NAL Compact SN8 torusid kasutatakse isevoolsete reoveekanalisatsiooni torustike rajamiseks. Torud on varustatud Sewer-Lock tihendi ja külma kliima markeeringuga. Sewer-Lock tihend sisaldab tugirõngast, tänu millele ei ole võimalik tihendit toru muhvist eemaldada ning paigalduse käigus on välistatud tihendi pesast nihkumine. Külma kliima markeering * tähistab torule tehtud standardi järgseid lisa löögikatseid, mis võimaldab torusid paigaldada ja käsitleda madalamatel temperatuuridel, kui -10ºC. 

Kasutusala: isevoolne reoveekanalisatsioon
Toru pikkus: 2 m, 3 m, 6 m
Toru läbimõõt: De110 mm - 315 mm
Surveklass (tihend): 0,5 bar
Standard: EN1401
Ringjäikusklass: SN8